OPENINGSTIJDEN

Rendementsweg 2-B
3641 SK Mijdrecht

0297 – 21 45 40
maandag t/m vrijdag
08:30 – 17:00

notarissen@kroesnotarissen.nl

AANDELENOVERDRACHT

Overname van een onderneming kan een hachelijke zaak zijn als er onvoldoende inzicht bestaat in de rechten en de plichten van de over te nemen onderneming. Voordat tot overname wordt besloten is een aantal controles van groot belang. Zo moet o.a. worden nagegaan of de verkopende partij tot de overdracht bevoegd is en of bijvoorbeeld de over te nemen aandelen in een besloten vennootschap volgestort zijn. Aangezien elke overdracht van aandelen in een besloten vennootschap bij notariële akte moet plaatsvinden, zullen wij er op toezien dat alles rechtsgeldig geschiedt.

Verder is het van belang te weten of en welke afspraken er zijn gemaakt met bijvoorbeeld eventuele mede-aandeelhouders. Tenslotte is het belangrijk dat er inzicht is in de vermogenspositie van de over te nemen onderneming en dat er eventueel garanties worden afgegeven. Voor de verkopende partij zijn eveneens controles nodig. Zo moet de verkoper onder meer zekerheid zien te krijgen over de betaling en is inzicht in de fiscale gevolgen die de verkoop voor hem heeft, van groot belang.

Het vastleggen van de diverse afspraken en garanties dient derhalve in nauw overleg te geschieden met deskundige adviseurs. Wij kunnen u hierbij op deskundige wijze adviseren.

Wil je meer informatie over het verkopen of aankopen van aandelen? Neem dan contact met ons op via ons contactformulier en we helpen je graag verder.