OPENINGSTIJDEN
Genieweg 54
0297 – 21 45 40
maandag t/m vrijdag
08:30 – 17:00

notarissen@kroesnotarissen.nl

AKTE VAN LEVERING

Wanneer de koop definitief is en je van de bank groen licht hebt gekregen voor de financiering dan zal de eigendom van de woning via de notaris aan jou geleverd worden. De levering vindt plaats door middel van een akte van levering (dit is de akte die ervoor zorgt dat de eigendom overgaat), die door Kroes & Partners notarissen wordt opgesteld en door de notaris, verkoper en koper wordt ondertekend.

De inhoud van de akte van levering is in overeenstemming met de eerder gesloten koopovereenkomst. Is de koopovereenkomst niet bij ons ondertekend dan kunnen wij aan de inhoud van de koopovereenkomst niets meer veranderen tenzij koper samen met de verkoper akkoord gaat met een wijziging. Het is dus raadzaam om de koopovereenkomst bij ons te ondertekenen of bij ons advies te vragen vóórdat je de koopovereenkomst ondertekend.

De eigendomsoverdracht is pas compleet nadat wij een afschrift (kopie) van de akte van levering hebben ingeschreven bij het Kadaster. Het Kadaster registreert de eigendom van alle woningen in Nederland en vermeld wie eigenaar is van welke woning.

Wanneer wij de akte van levering opstellen doen wij een uitgebreid onderzoek naar de beschikkingsbevoegdheid van de verkoper en naar de eventueel op de woning rustende  verplichtingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een pad dat achter de woning loopt en waarvan ook de buren gebruik mogen maken. Dit soort verplichtingen nemen wij allemaal op in de akte.

Wij zien er tevens op toe dat de verkoper en koper voldoen aan de verplichtingen die zij op zich genomen hebben bij het aangaan van de koopovereenkomst en die samenhangen met de levering. Zo zullen wij erop toezien dat de verkoper de woning, volgens afspraak, zonder hypotheek of beslag, levert en dat de koper de koopsom tijdig op onze rekening heeft gestort. Wij betalen de koopsom dan uit aan de verkoper.

Wil je meer informatie over de aankoop van jouw droomhuis of de akte van levering voor jouw droomhuis laten opstellen door Kroes & Partners Notarissen? Neem dan contact met ons op via ons contactformulier en we helpen je graag verder.