OPENINGSTIJDEN

Rendementsweg 2-B
3641 SK Mijdrecht

0297 – 21 45 40
maandag t/m vrijdag
08:30 – 17:00

notarissen@kroesnotarissen.nl

CERTIFICEREN VAN AANDELEN

Naast het hebben van aandelen in een besloten vennootschap is het soms ook wenselijk dat sommige personen certificaten van aandelen krijgen, welke dan recht geven op de resultaten van de besloten vennootschap zonder dat daar ook zeggenschap bij komt kijken. Je kan dus zeggen dat certificering van aandelen gebruikt wordt om de verschillende rechten welke aan aandelen zijn verbonden van elkaar af te splitsen. De rechten waar het dan om gaat zijn onder te verdelen in financiële rechten zoals dividend en verkoopopbrengst en zeggenschapsrechten zoals stemrecht. De aandelen worden gecertificeerd door deze over te dragen aan een stichting (Stichting Administratiekantoor). De stichting dient op grond van fiscale richtlijnen administratievoorwaarden op te stellen. Op grond van de administratievoorwaarden geeft de stichting voor ieder aandeel dat het verwerft een daarmee corresponderend certificaat van een aandeel uit. Aldus is de stichting gerechtigd tot het aandeel en daarmee tot het stemrecht op de aandelen. De certificaathouder heeft alleen de financiële rechten verbonden aan de aandelen. Certificering van aandelen wordt veel gebruikt om te voorkomen dat door vererving de zeggenschap over een vennootschap versnippert, waardoor de continuïteit van een onderneming in gevaar kan komen. Voorts wordt certificering gebruikt bij bijvoorbeeld werknemersparticipatie plannen.

Wil je meer informatie over het certificeren van aandelen? Neem dan contact met ons op via ons contactformulier en we helpen je graag verder.