OPENINGSTIJDEN

Rendementsweg 2-B
3641 SK Mijdrecht

0297 – 21 45 40
maandag t/m vrijdag
08:30 – 17:00

notarissen@kroesnotarissen.nl

COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP (C.V.)

De commanditaire vennootschap is een bijzondere verschijningsvorm van de V.O.F. Het belangrijkste verschilpunt is dat bij de C.V. twee soorten vennoten worden onderscheiden. Dit zijn de beherende vennoten en de commanditaire vennoten. De beherende vennoot van de C.V. is, evenals de vennoot van de V.O.F., persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor vennootschapsschulden. Dit geldt niet voor de commanditaire vennoot, ook wel stille vennoot genoemd. Ook bij een C.V. is sprake van een van het privé-vermogen van de vennoten afgescheiden vennootschapsvermogen. Een commanditaire vennoot is financier van de vennootschap en is niet verder voor de schulden van de vennootschap ‘aansprakelijk’ dan tot het bedrag dat hij heeft ingebracht. Wil de commanditaire vennoot deze positie handhaven, dan zal hij aan een aantal voorwaarden moeten voldoen. Een van die wettelijke voorwaarden is dat de commanditaire vennoot zich niet naar buiten gedraagt als een beherende vennoot. Dat laatste zou het geval zijn wanneer hij beheersdaden of beschikkingsdaden verricht. Dan wordt hij aansprakelijk alsof hij beherend vennoot van de C.V. is.

De C.V.-vorm leent zich met name voor ondernemingen met financiers die de benodigde geldbedragen niet willen lenen, maar risicodragend ter beschikking van de vennootschap willen stellen. De commanditaire vennoot ontvangt geen rente op het door hem ingelegde geld, maar deelt als vennoot in de winst. De wijze van winstverdeling en andere belangrijke onderdelen van de afspraak tussen de vennoten in de C.V. worden geregeld in het vennootschapscontract. Wij kunnen de onderlinge afspraken tussen maten of vennoten voor je in een notariële akte vast leggen.

Wil je meer informatie over het oprichten van een commanditaire vennootschap? Neem dan contact met ons op via ons contactformulier en we helpen je graag verder.