OPENINGSTIJDEN

Rendementsweg 2-B
3641 SK Mijdrecht

0297 – 21 45 40
maandag t/m vrijdag
08:30 – 17:00

notarissen@kroesnotarissen.nl

MAATSCHAP

De maatschap is een samenwerkingsvorm tussen twee of meer personen (‘maten’) die ieder iets inbrengen (arbeid, geld of goederen). Het voordeel hieruit wordt gedeeld. In het maatschapscontract kunnen bijvoorbeeld afspraken gemaakt worden over de inbreng van de maten en de eventuele winstverdeling. Wij raden je aan de maatschap op te richten bij notariële akte.

Een maat die bevoegd is, kan een overeenkomst sluiten namens de maatschap, waarna alle maten voor gelijke delen aansprakelijk zijn. Als een maat onbevoegd handelt, dan zijn de andere maten in beginsel niet aansprakelijk. De onbevoegd handelende maat heeft dan alleen zichzelf gebonden. Bij de maatschap is er in principe geen ‘afgescheiden vermogen’ (vermogen dat is afgescheiden van het privé-vermogen). Schuldeisers kunnen bij de individuele maten uitsluitend terecht voor gelijke delen. Schuldeisers van de maatschap hebben geen voorrang op privé-schuldeisers. Iedere maat betaalt inkomstenbelasting over het eigen deel van de winst. De Belastingdienst ziet iedere maat in principe als zelfstandig ondernemer. De maten hebben dan ook recht op belastingfaciliteiten als ondernemersaftrek, investeringsaftrek en de fiscale oudedagsvoorziening.

Volgens de wet eindigt de maatschap als één van de maten uittreedt of overlijdt. Om het voortbestaan van de maatschap veilig te stellen, kunnen in het maatschapscontract regelingen worden opgenomen die het de overblijvende maten mogelijk maken de maatschap (al dan niet met een nieuwe maat) voort te zetten.

Wil je meer informatie over het oprichten van een maatschap? Neem dan contact met ons op via ons contactformulier en we helpen je graag verder.