OPENINGSTIJDEN

Rendementsweg 2-B
3641 SK Mijdrecht

0297 – 21 45 40
maandag t/m vrijdag
08:30 – 17:00

notarissen@kroesnotarissen.nl

STICHTING

Stichtingen worden vaak voor allerlei goede doelen opgericht. Met name op het gebied van het maatschappelijk welzijn treft men (grote) stichtingen aan. De stichting onderscheidt zich van de vereniging doordat de wet verbiedt dat de stichting leden heeft. Voor zo ver de stichting ten doel heeft uitkeringen te doen (en dat zal toch meestal het geval zijn), zijn deze uitkeringen beperkt tot het ideële, sociale terrein. Met name het ‘sociale terrein’ is een zeer ruim begrip, waaraan in overleg met de notaris een goede omschrijving moet worden gegeven.

Het doel van de stichting mag niet inhouden het doen van uitkeringen aan haar oprichters of aan hen die deel uitmaken van organen binnen de stichting (zoals het bestuur). Het betalen aan oprichters of bestuurders van door hen gemaakte onkosten of het vergoeden van ter beschikking gestelde tijd (mits reëel) is toegestaan. De stichting kan uitsluitend worden opgericht bij notariële akte of bij testament.

De stichting is een rechtspersoon, d.w.z. de stichting bezit volledige rechtsbevoegdheid en is zelfstandig drager van rechten en verplichtingen. De stichting kent meestal slechts één bestuursorgaan, namelijk het bestuur. Het bestuur bestuurt de stichting en vertegenwoordigt de stichting. Het bestuur wijst zelf uit zijn midden een voorzitter, secretaris en een penningmeester aan (tenzij de statuten anders bepalen). In de statuten kan de mogelijkheid zijn geopend dat de stichting registergoederen in eigendom heeft.

Wil je meer informatie over het oprichten van een stichting? Neem dan contact met ons op via ons contactformulier en we helpen je graag verder.