OPENINGSTIJDEN
Genieweg 54
0297 – 21 45 40
maandag t/m vrijdag
08:30 – 17:00

notarissen@kroesnotarissen.nl

APPARTEMENTSRECHT

Bij de aankoop van een appartement word je eigenaar van een aandeel in een gebouw, een zogenaamd appartementsrecht, waarmee je het recht verwerft tot het exclusieve gebruik van een bepaalde flat of woning vaak met een berging en soms ook nog een parkeerplaats.

Iedere appartementseigenaar is van rechtswege lid van de VvE (de gebonden gemeenschap). Dit lidmaatschap eindigt uitsluitend bij verkoop van het betreffende appartementsrecht. Dit betekent in feite dat je samen met de eigenaren van de andere appartementsrechten, eigenaar bent van het gehele gebouw. Op grond daarvan behoren alle buitengevels (inclusief ramen, deuren, kozijnen en daken), alsmede de buitenterreinen, tot de gemeenschap voor wat betreft onderhoud.

Op welk aandeel in het gebouw je recht hebt en waar dat precies uit bestaat blijkt uit de akte van splitsing. Dit is een notariële akte waarin precies staat omschreven welke onderdelen van het gebouw tot het privégebruik van de appartementseigenaar behoren en welke delen gemeenschappelijk zijn.

Om dit gezamenlijke eigendom in goede banen te leiden schrijft de wet voor dat er in deze akte van splitsing een modelreglement (ook wel reglement van splitsing, of splitsingsreglement genoemd) moet worden opgenomen en bovendien een Vereniging van Eigenaars moet worden opgericht, waarin de spelregels tussen de bewoners/eigenaren worden vastgelegd.

In het modelreglement staat bijvoorbeeld gebruikelijk een bepaling omtrent de vloerbedekking van de appartementen en dan met name met betrekking tot geluidsoverlast. Harde vloerbedekking zoals bepaalde soorten parket of steen is meestal niet toegestaan.

Om dit soort verrassingen te voorkomen, is het dus nuttig om, wanneer je een appartement gaat kopen, je altijd te laten informeren naar de akte, het modelreglement en de statuten van de Vereniging van Eigenaars.

Wil je meer informatie over het kopen van een appartement en wat wij hierin voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op via ons contactformulier en we helpen je graag verder.