OPENINGSTIJDEN
Genieweg 54
0297 – 21 45 40
maandag t/m vrijdag
08:30 – 17:00

notarissen@kroesnotarissen.nl

AFWIKKELEN VAN EEN ERFENIS

Bij het opstellen van een testament is een notaris nodig, maar ook bij het afwikkelen van een nalatenschap is hij een belangrijk adviseur. In sommige gevallen is de notaris zelfs onmisbaar. Bijvoorbeeld als (één van) de erfgenamen minderjarig (is) zijn, als er erfgenamen zijn die niet het vrije beheer over hun vermogen hebben (dit zijn mensen die bijvoorbeeld onder curatele staan of van wie hun goederen onder bewind staan) of wanneer er een woning moeten worden verdeeld. De procedure voor het afwikkelen van een nalatenschap is grofweg in te delen in drie onderdelen. Als eerst komt het afgeven van een verklaring van erfrecht aan de orde. Een verklaring van erfrecht is een door een notaris opgemaakte verklaring waarin staat vermeld wie de erfgenamen zijn. De notaris maakt deze verklaring aan de hand van door hem te verzamelen gegevens.

Daartoe behoort in elk geval het bericht van het Centraal Testamentenregister of er wel of geen testament is. Daarnaast raadpleegt de notaris altijd het bevolkingsregister. Om deze redenen kan het enkele weken tot soms enkele maanden (als er veel erfgenamen zijn of als deze moeilijk te vinden zijn) duren voordat de notaris een verklaring van erfrecht kan afgeven. Daarna komt het opstellen en het indienen van de aangifte erfbelasting aan bod gevolgd door de definitieve verdeling van alle goederen.

Wil je meer informatie over het afwikkelen van een erfenis en waar je zoals rekening mee moet houden? Neem dan contact met ons op via ons contactformulier en we helpen je graag verder.