OPENINGSTIJDEN
Genieweg 54
0297 – 21 45 40
maandag t/m vrijdag
08:30 – 17:00

notarissen@kroesnotarissen.nl

LEVENSTESTAMENT EN VOLMACHT

Een van de meest gestelde vragen is wie jouw belangen behartigd als je het zelf niet meer kunt? Het is eigenlijk iets waar je helemaal niet over na wilt denken. Maar naarmate je ouder wordt, neemt de kans toe dat je afhankelijk van anderen wordt voor huishoudelijk werk, verzorging of financiële zaken. Daarom is het goed er tijdig over na te denken wie jouw belangen behartigt als je het zelf niet meer (goed) kunt. Of hiertoe tijdelijk niet in staat bent, bijvoorbeeld vanwege een ziekenhuisopname of ongeval.

Het is belangrijk om zelf de regie in handen te nemen en alles volgens jouw wensen en behoeften te laten vastleggen. Zo kun je een levenstestament maken, of een notariële volmacht geven aan iemand die je volledig vertrouwt.

Het levenstestament is een bijzondere vorm van een testament. In een testament leg je vast wat er na je overlijden met jouw nalatenschap moet gebeuren. Een testament werkt dus pas als je overlijdt, terwijl een levenstestament werkt tijdens leven. Op het moment dat je door ziekte of ongeval niet meer in staat bent zelf te handelen. Bijvoorbeeld als je in een coma bent geraakt of als je een beroerte hebt gehad, maar ook als je slecht ter been bent geworden. In een levenstestament wijs je een vertrouwenspersoon aan die namens jou (bepaalde) zaken mag regelen. Daarbij gaat het niet alleen om financiën, maar ook over jouw wensen voor bijvoorbeeld persoonlijke verzorging en medische beslissingen, of voor je woning als je daar niet meer zelfstandig kunt wonen. Ook is het mogelijk om een onafhankelijk persoon of instantie aan te wijzen die toezicht gaat houden op de vertrouwenspersoon die je hebt aangewezen. Wie geef je dan het vertrouwen om jouw zaken te regelen? Wanneer je lichamelijke of geestelijke toestand minder wordt, is het zaak dat jouw belangen worden behartigd door iemand in wie je het volste vertrouwen hebt. Meestal zijn dat je echtgenoot of partner of je kinderen.

Bedenk daarbij of het verstandig is dat één persoon verantwoordelijk wordt voor de financiën. Het is ook mogelijk de taken te verdelen over meerdere personen en dat zij regelmatig overleggen met elkaar. Leg de administratie op een plek die bij deze personen allemaal bekend is.

U kunt ook een toezichthouder benoemen die ervoor zorgt dat de gevolmachtigde zijn taken uitvoert, zoals u dat zou hebben gewild. Clienten kiezen er vaak voor om ons aan te wijzen als toezichthouder.

Wil je meer informatie over het opstellen van een levenstestament en over wat je zoals met dit testament kunt regelen? Neem dan contact met ons op via ons contactformulier en we helpen je graag verder.