OPENINGSTIJDEN
Genieweg 54
0297 – 21 45 40
maandag t/m vrijdag
08:30 – 17:00

notarissen@kroesnotarissen.nl

ESTATE PLANNING

Estate is het Engelse woord voor nalatenschap. Estate planning is een uit de Verenigde Staten overgewaaid begrip dat wordt gebruikt voor de advisering die zich richt op de juridische en fiscale begeleiding van de overgang en instand-houding van (familie)vermogens. Estate planning heeft tot doel een opgebouwd vermogen fiscaal zo voordelig mogelijk over te dragen aan erfgenamen. Estate planning is een onderdeel van een financiële planning wat te maken heeft met jouw vermogensbeheer, jouw pensioenregeling en de op lange termijn gewenste bestedingsruimte. Bij estate planning gaat het vooral om maatregelen die je kunt treffen om de toekomstige nalatenschap zo klein mogelijk te maken en daarmee de totaal verschuldigde erfbelasting te beperken. Er komt aardig wat bij kijken. Bij planning heb je te maken met schenkbelasting, erfrecht, huwelijksvermogensrecht en fiscaalrecht.

Wij zullen bij ons advies benadrukken dat besparing van erfbelasting niet het enige aspect is waarmee bij estate planning rekening moet worden gehouden. Om tot een zo verantwoord mogelijke keuze te komen is het noodzakelijk een duidelijke afweging tussen de voor- en nadelen van overheveling van vermogen te maken. Beslissingen die nu worden genomen zullen waarschijnlijk pas na jaren gevolgen hebben. Uitgangspunt bij het treffen van regelingen voor het geval van overlijden is meestal dat de langstlevende echtgenoot (of partner) verzorgd achterblijft. De langstlevende moet kunnen voortleven op de wijze zoals hij dat tijdens het leven van de gewend is geweest.

Wil je meer informatie over de financiële planning van jouw vermogen ontvangen? Neem dan contact met ons op via ons contactformulier en we helpen je graag verder.