OPENINGSTIJDEN
Genieweg 54
0297 – 21 45 40
maandag t/m vrijdag
08:30 – 17:00

notarissen@kroesnotarissen.nl

OVERLIJDEN ZONDER TESTAMENT

Wanneer iemand overlijdt zonder testament, dan regelt het burgerlijk wetboek wie de erfgenamen zijn. Wanneer de erflater gehuwd of geregistreerd partner was en één of meer kinderen achterlaat zullen de echtgenoot/partner en de kinderen zijn erfgenaam zijn.  Volgens het wettelijk erfrecht treedt dan, als de erflater geen testament heeft opgemaakt, de “wettelijke verdeling” in werking. De langstlevende echtgenoot/partner krijgt automatisch alle zaken, goederen en schulden van de overledene. De echtgenoot/partner en de kinderen erven ieder een evenredig deel van de nalatenschap. De kinderen krijgen hun erfdeel echter niet in handen. Hun erfdeel wordt omgerekend in geld. Dit geldbedrag is in beginsel pas opeisbaar bij het overlijden van de langstlevende echtgenoot/partner.

Kleinkinderen erven als hun vader of moeder, die het kind van de erflater is, eerder is overleden dan de erflater. De kleinkinderen treden dan in de plaats van hun overleden ouder. Dit wordt plaatsvervulling genoemd.

Is de erflater ten tijde van zijn overlijden ongehuwd en heeft hij geen geregistreerd partnerschap dan zullen zijn erfgenamen worden aangewezen door de wet, in beginsel zullen dat, bij afwezigheid van kinderen, de ouders, broers en zussen zijn.

Wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op via ons contactformulier en we helpen je graag verder.